Informacja ws. wentylacji - Spółdzielnia Mieszkaniowa "SKARBEK" w Wałbrzychu

Wyloguj
Przejdź do treści
Aktualności
Wałbrzych 15.10.2018 r.
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarbek”
                w Wałbrzychu                                                                                  
 
 

I N F O R M A C J A


 
   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarbek” w Wałbrzychu apeluje do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej oraz zapewnienie dopływu powietrza zewnętrznego do mieszkania i unikania nadmiernego uszczelniania stolarki  okiennej i drzwiowej.

  W większości mieszkania są wyposażone w wentylację grawitacyjną. Na tę wentylację  składają się  kanały wywiewne tzw. ”kratki”, jak również elementy dostarczające świeże powietrze (nawiewniki okienne i podokienne).
     Cechą dobrej wentylacji jest jej ciągłe działanie, co w przypadku wentylacji grawitacyjnej wiąże się z zapewnieniem stałego napływu świeżego powietrza.
 
  Corocznie w okresie jesienno – zimowym spotykamy się z problemem występowania wstecznego ciągu tzw. nawiewu  przez kanały wentylacyjne i spalinowe do mieszkań. Z wykonywanych  pomiarów ciągu wentylacyjnego oraz zlecanych ekspertyz kominiarskich  wynika, że przyczyną występowania tego zjawiska jest zbyt mały napływ powietrza zewnętrznego do celów wentylacyjnych.
 
     Problemy z wentylacją powstały, gdy w budynkach zaczęto docieplać ściany i montować nowoczesne okna i drzwi o dużej szczelności, drastycznie ograniczając napływ powietrza do celów wentylacyjnych. Gdy jest zapewniony dostateczny napływ powietrza nie dochodzi do zjawiska odwrócenia kierunku przepływu w kanałach wentylacyjnych. Jednak, gdy brak jest dostatecznej ilości napływającego powietrza to różnice ciągu powodują, że powietrze zaczyna być zasysane albo bezpośrednio z dachu przez tzw. przykanaliki albo kanału zbiorczego.
 
    Odczuwany jest wtedy intensywny napływ zimnego powietrza albo przedostające się zapachy od sąsiadów.
Przy niskich temperaturach zewnętrznych dochodzi do przypadków tak mocnego wychłodzenia tych kanałów wentylacyjnych, że  ich ścianki są wilgotne, na nich zaczyna się kondensować para wodna zawarta w powietrzu
w mieszkaniu. Na ostatnich kondygnacjach mogą występować przypadki oszronienia ścianek przewodów, przemarzanie ścian od strony mieszkania, a także uszkodzenia gazowych podgrzewaczy wody przez zamarzanie instalacji wodnej usytuowanej w sąsiedztwie kominów.  
 
   
 
W związku z powyższym w celu poprawy w/w występujących problemów należy zapewnić odpowiedni dopływ świeżego powietrza poprzez wykonanie nawiewników okiennych lub podokiennych, gdy jest ich brak.
 
 
                                                                                                             
 
 
 
                                                                Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej „Skarbek”
 
                                                       Jerzy Zbigniew Frydrychowski – Zbigniew Stanczewski
 
 
Projekt i wykonanie:
VIGOR Tomasz Koszyk
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"SKARBEK" w Wałbrzychu
ul. Moniuszki Nr 66 I, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 10 04 340
    tel.  74-666-22-60 fax. 74-666-22-61
    e-mail: sekretariat@sm-skarbek.pl
Wróć do spisu treści