Kontakt - Spółdzielnia Mieszkaniowa "SKARBEK" w Wałbrzychu

Wyloguj
Przejdź do treści

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „SKARBEK”
ul. Moniuszki Nr 66 I,  58-300 Wałbrzych
NIP  886 10 04 340
                      Bank PKO BP o/Wałbrzych        Nr konta:  62 1020 5095 0000 5202 0007 1399
 
      Godziny przyjęć interesantów:
Telefony kontaktowe:
Poniedziałek
07:00 – 15:00
Sekretariat
 74-666-22-60
Wtorek
07:00 – 16:00
FAX
 74-666-22-61
Środa
07:00 – 15:00
Główna Księgowa
 74-666-22-80
Czwartek
07:00 – 15:00
Wspólnoty Mieszkaniowe
 74-666-22-66
Piątek
07:00 – 14:00
Dział Organizacyjny
 74-666-22-64
Dział Czynszów
  
 74-666-22-76
Dział Windykacji
  
 74-666-22-71
Dział Techniczny
 74-666-22-69
Kierownik Działu Technicznego
 74-666-22-79
Adresy kontaktowe i numery telefonów w sprawach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
(obowiązującymi od dnia 1 lipca 2013 r.)
Wałbrzych
Urząd Miejski
pl Magistracki 1                                                                        
 
74 66 55 218
74 66 55 220
74 66 55 234
74 66 55 238
74 66 55 239

Szczawno Zdrój
Urząd Miejski
ul. Kościuszki 17
(pokój 25)
 
74 849 39 25


Boguszów-Gorce
pl. Odrodzenia 1
 
Wydział Inwestycji Miejskich
74 844 93 11
Wew.32, 59
 


Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z ustawą z dnia  13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012  r. poz.391 z późniejszymi zmianami) – gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do zadań gmin, które też posiadają zawarte umowy z  operatorami dokonującymi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości  zlokalizowanych na terenie tych gmin.
Projekt i wykonanie:
VIGOR Tomasz Koszyk
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"SKARBEK" w Wałbrzychu
ul. Moniuszki Nr 66 I, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 10 04 340
    tel.  74-666-22-60 fax. 74-666-22-61
    e-mail: sekretariat@sm-skarbek.pl
Wróć do spisu treści