Wnioski i oświadczenia - Spółdzielnia Mieszkaniowa "SKARBEK" w Wałbrzychu

Wyloguj
Przejdź do treści
Dokumenty
Wniosek o przeniesienie własności lokalu - podgląd

Oświadczenie o osobach zamieszkałych w lokalu - podgląd

Protokół zdawczo - odbiorczy - podgląd

Deklaracja przystąpienia do spółdzielni - podgląd

Projekt i wykonanie:
VIGOR Tomasz Koszyk
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"SKARBEK" w Wałbrzychu
ul. Moniuszki Nr 66 I, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 10 04 340
    tel.  74-666-22-60 fax. 74-666-22-61
    e-mail: sekretariat@sm-skarbek.pl
Wróć do spisu treści