Regulaminy - Spółdzielnia Mieszkaniowa "SKARBEK" w Wałbrzychu

Wyloguj
Przejdź do treści
Dokumenty
Regulamin porządku domowego - podgląd

Regulamin organizacji i przeprowadzania przetargów - podgląd

Regulamin określający obowiązki spółdzielni i lokatorów - podgląd

Regulamin rozliczeń przychodów i kosztów - podgląd

Regulamin przyjmowania w poczet członków spółdzielni - podgląd

Regulamin przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych - podgląd

Regulamin najmu lokali - podgląd

Regulamin przetargów na zbywanie prawa wieczystego - podgląd

Regulamin przyjmowania i użytkowania pomieszczeń - podgląd

Projekt i wykonanie:
VIGOR Tomasz Koszyk
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"SKARBEK" w Wałbrzychu
ul. Moniuszki Nr 66 I, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 10 04 340
    tel.  74-666-22-60 fax. 74-666-22-61
    e-mail: sekretariat@sm-skarbek.pl
Wróć do spisu treści