Zużyte środki ochrony osobistej - Spółdzielnia Mieszkaniowa "SKARBEK" w Wałbrzychu

Wyloguj
Przejdź do treści
Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarbek”
Urząd Miasta Wałbrzycha
oraz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu

W związku z problemem zanieczyszczania przestrzeni miejskiej (ulice, chodniki, alejki) przez zużyte środki ochrony
osobistej (maseczki, rękawiczki), stosowane przez mieszkańców w czasie epidemii przypomina o bezwzględnym
przestrzeganiu podstawowych zasad utrzymania czystości poprzez wyrzucanie zużytych środków ochrony osobistej
(rękawiczki, maseczki) do koszy/pojemników miejskich w celu zachowania bezpieczeństwa ludzi i porządku na
terenie miasta Wałbrzycha.

Zużyte środki ochronne stanowią zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Mieszkańcy, po użyciu jednorazowych rękawiczek i maseczek, powinni bezzwłocznie wyrzucić je do kosza na odpady zmieszane.
Art. 145. Zanieczyszczenie miejsca publicznego (Dz.U.2019. poz. 821) - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę,
plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.


 


Projekt i wykonanie:
VIGOR Tomasz Koszyk
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"SKARBEK" w Wałbrzychu
ul. Moniuszki Nr 66 I, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 10 04 340
    tel.  74-666-22-60 fax. 74-666-22-61
    e-mail: sekretariat@sm-skarbek.pl
Wróć do spisu treści