Informacja ws. zgłaszania remotów - Spółdzielnia Mieszkaniowa "SKARBEK" w Wałbrzychu

Wyloguj
Przejdź do treści
Aktualności

 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarbek”
                w Wałbrzychu                                                                                  
 
Komunikat
_
     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Wałbrzychu informuje, właścicieli i lokatorów zamieszkałych
w nieruchomościach zarządzanych i administrowanych przez Spółdzielnię o możliwości zgłaszania propozycji z zakresu potrzeb remontowych czy też inwestycyjnych w swoich nieruchomościach w tym też zagospodarowania terenów wchodzących w skład tych nieruchomości.

     Propozycje państwa po dokonaniu ich oceny pod względem technicznym i finansowym a także po uzyskaniu akceptacji na ich wykonanie przez większość właścicieli i lokatorów zamieszkałych w danej nieruchomości, będą mogły być ujęte w planach remontowych, tworzonych dla tych nieruchomości.

       Informujemy też, że w I kwartale każdego roku Zarząd Spółdzielni umieszcza na tablicach ogłoszeń
w nieruchomościach informacje o stanie funduszu remontowego tej nieruchomości i przewidywanych planach remontowych, do których mogą być wnoszone uwagi właścicieli i lokatorów zamieszkałych w tych nieruchomościach.
                                                                                                                                           
              Zgłoszenia, o których mowa wyżej można składać na piśmie w siedzibie Spółdzielni
lub przesłać w formie e-mail na adres:  sekretariat@sm-skarbek.pl.


 
                                                                Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej „Skarbek”
 
                                                       
 
Projekt i wykonanie:
VIGOR Tomasz Koszyk
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"SKARBEK" w Wałbrzychu
ul. Moniuszki Nr 66 I, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 10 04 340
    tel.  74-666-22-60 fax. 74-666-22-61
    e-mail: sekretariat@sm-skarbek.pl
Wróć do spisu treści